Omdat online shoppen steeds populairder wordt en er dagelijks ontzettend veel nieuwe webwinkels bijkomen, is het belangrijk dat je er zeker van bent dat je op een veilige manier kunt winkelen. Bij bysientje.nl kun je altijd winkelen in een beveiligde omgeving. Wij zorgen ervoor dat al jouw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard. Daarnaast worden jouw gegevens nooit verstrekt aan derden. Zo ben je er altijd zeker van dat je op een veilige manier kunt shoppen bij bysientje.nl.
De beveiligde omgeving voor veilig betalen bij bysientje.nl kun je herkennen aan het slotje in de adresbalk van de pagina. De adresbalk kleurt uiteindelijk groen.
Verder raden wij je aan om niemand je inlog gegevens te geven. Zo ben je er zeker van dat niemand misbruik kan maken van jouw account.

Voor het verzendklaar maken, controleren en het afleveren van de bestelling betaal je een bijdrage per bestelling. Bij iedere bestelling gelijk aan of onder de € 75,00 wordt een verzendbijdrage van
€ 3,95 doorberekend. Bij iedere bestelling boven de € 75,00 is de verzending gratis. Mocht je meerdere bestellingen plaatsen op dezelfde dag, dan is het niet mogelijk om deze bestellingen samen te versturen. Voor beide bestellingen worden apart verzendkosten in rekening gebracht. Bij het volledig retourneren van jouw bestelling ontvang je samen met jouw aankoopbedrag, jouw verzendkosten terug. Eventuele kosten voor het retourneren zijn altijd voor rekening van de verkoper. Zo kun je altijd zorgeloos bestellen zonder eventuele kosten achteraf.

Nadat je jouw bestelling volledig hebt afgerond, wordt deze zo snel mogelijk klaar gemaakt voor verzending. Daarom is het vaak onmogelijk om jouw bestelling nog te annuleren. Als jouw bestelling al wordt klaar gemaakt voor verzending, is deze niet meer te annuleren.
Wel is het mogelijk om de bestelling bij het afleveren alsnog te annuleren. Als jouw bestelling wordt bezorgd, kun je deze direct weer meegeven aan de koerier.